Η εταιρία The I3C’s (The international communications, consulting, coaching center http://www.ticccc.com/), σε συνεργασία με το Hellenic Institute of Coaching ανακοινώνει, για το νέο έτος :

  • την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για εκπαιδευτές coaching (για εξ αποστάσεως και δια ζώσης) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
  • την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες Coaches εντός και εκτός Ελλάδας.

Τα απαιτούμενα προσόντα, για τους υποψήφιους προς επιλογή, είναι τα εξής :

  • Σπουδές Πανεπιστημίου (οι έχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προηγούνται)
  • Πιστοποιημένες σπουδές στο Coaching (accredited σπουδές – AC)
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση στην εκπαίδευση (για όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτές Coaching)
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση στο Coaching (έναρξη επαγγέλματος και εποπτεία από πιστοποιημένο Επόπτη- Supervisor AC)
  • Ενεργό μέλος επαγγελματικού οργανισμού Coaching (Hellenic Institute of Coaching ή και Association for Coaching)
  • Δέσμευση στον κώδικα δεοντολογίας του Hellenic Institute of Coaching – Association for Coaching.

Όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν στην εθνική και διεθνή ομάδα coaching εκπαιδευτών αλλά και συνεργατών του Dr. Γιώργου Καραθάνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους
στο email : grammateiahic@gmail.com με την ένδειξη «Αίτηση για εκπαιδευτής/τρια Coaching» ή και «Παροχή υπηρεσιών Coaching» αντίστοιχα.