ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε καθημερινή βάση στα μέσα επικοινωνίας του HIC (official Facebook & email).

ΔΡ. Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΔΡ. Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣΠρόεδρος
Σύμβουλος και Εκπαιδευτής Επικοινωνίας & Coaching
Master Executive Coach AC Supervisor – AC accredited
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΔιεθνολόγος – Οικονομολόγος
Σχέσεις με το Κράτος – Φορείς
Πολιτικός
Senior Professional Coach AC
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣBusiness Executive
Organization Cons. Coach, Trainer
accr. CMI, LAEK-OAED, AC
Εθνικές & Διεθνείς επαφές
ΠΗΓΗ ΓΚΙΝΗ
ΠΗΓΗ ΓΚΙΝΗΔιοίκηση Γραμματειακής Υποστήριξης
τ.Πρόεδρος Ελληνικής Ομάδας ΙΜΑ (International Management Assistants)
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥScience Executive
Ψυχίατρος
Επιστημονικά Θέματα Υγείας, Ψυχολογίας & Ψυχιατρικής
Senior Professional Coach AC