ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να γίνετε μέλη στο HIC θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα :

 • Στέλνω email στο hellenicinstituteofcoaching@gmail.com το οποίο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία :
  α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα – 350 λέξεις,
  β) την ειδικότητά μου στο coaching (life coaching, business coaching κ.ο.κ.)
  γ) το motto μου για το coaching, δηλαδή τι με κινητοποιεί, τι πιστεύω για το coaching.

 • Αναμένω να λάβω απαντητικό email από το HIC (με δεδομένο ότι τα α,β,γ είναι ορθά, αληθή και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου), το οποίο θα έχει την έγκριση του Ινστιτούτου.

 • Έχοντας την έγκριση του Ινστιτούτου, τότε καταβάλλω το αντίστοιχο ποσό της ετήσιας συνδρομής μέλους στο λογαριασμό του HIC, στην Alpha Bank.

 • Επισυνάπτω το αποδεικτικό πληρωμής σε email που στέλνω προς το HIC.

  Σημείωση:
  Πλέον των παραπάνω, με την αίτηση στο Ινστιτούτου δεσμεύεται ο/η κάθε αιτών-ούσα ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση και τον κώδικα δεοντολογίας και του κανονισμού του Ινστιτούτου HIC.

Λογαριασμός HIC (ALPHA BANK) : GR 78 0140 2560 2560 0200 2003 354

Η διαδικασία αξιολόγησης και ενεργοποίησης των μελών διαρκεί έως και 3-4 εβδομάδες.

Επίπεδα και Κατηγορίες Μελών του Ινστιτούτου HIC
Ετήσιες Συνδρομές

Θέλω να γίνω μέλος του ΗΙC

Wave

Ενημερώνομαι για τις 4 κατηγορίες μελών (προϋποθέσεις, προνόμια) και ακολουθώ τη διαδικασία εγγραφής

Θέλω να γίνω αντιπρόσωπος περιοχής του HIC

Wave

Θα πρέπει να είμαι ενεργό μέλος του HIC και να ανήκω στις κατηγορίες Professional Member ή Senior Professional Member