ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ HIC

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το ινστιτούτο αφορούν τους παρακάτω τομείς του coaching, οι οποίοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

LIFE COACHING (αναφέρεται σε σχέσεις, όνειρα, στόχους, διαχείριση χρόνου και χρήματος, προσωπική βελτίωση και εξέλιξη).

BUSINESS COACHING (αναφέρεται σε εταιρικά θέματα, στην ανάπτυξη εταιρειών και στην παροχή βοήθειας στην υλοποίηση εταιρικών στόχων και των στελεχών της).

EXECUTIVE COACHING (αναφέρεται στην παροχή βοήθειας σε στελέχη επιχειρήσεων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο).

CAREER COACHING (βοηθάει τους ανθρώπους τόσο να ξεκινήσουν όσο και να αναπτύξουν, αλλά και να αλλάξουν καριέρα, εφόσον αυτό επιθυμούν).

HOMEWORK COACHING (ασχολείται με την υποστήριξη εφήβων για την οργάνωση και αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων κα του χρόνου τους για την υλοποίηση των στόχων τους, πανεπιστήμιο, επάγγελμα, σπορ, κοινωνικοποίηση).

DIVORCE COACHING (βοηθά τους ανθρώπους που έχουν χωρίσει ή χωρίζουν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή, να επανασχεδιάσουν την ζωή τους).

FINANCIAL COACHING (βοηθά τους ανθρώπους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, να βάλουν σε τάξη τους λογαριασμούς τους, να διαχειριστούν τα χρέη τους, να αναπτύξουν τα εισοδήματά τους).

PERSONAL COACHING (αναφέρεται κυρίως στην διατήρηση, υποστήριξη, επίτευξη υγείας πλέον των γιατρών και άλλων ειδικοτήτων ιατρικής).

SPORTS COACHING (εκτός από το τυπικό coaching των αθλητών από άλλους αθλητές, υπάρχει και ο αθλητικός coach ο οποίος υποστηρίζει τον αθλητή σε υπέρβαση θεμάτων για την επίτευξη των στόχων).

CONFLICT COACHING (συνήθως χρησιμοποιείται ενδοεπιχειρησιακά και για σχέσεις ανάμεσα σε μέλη του προσωπικού ή/και της διοίκησης).

VICTIMIZATION COACHING (αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει θύματα βίας ή σε αυτούς που φοβούνται ότι θα υποστούν βία).

Σε ότι αφορά το Coaching, το ινστιτούτο αναγνωρίζει και αποδέχεται τους σκοπούς και τους κανονισμούς και τα κριτήρια εκπαίδευσης, προσωπικής πιστοποίησης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του AC Accredited.