ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ HIC

Κώδικας ηθικής και καλής πρακτικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching ο οποίος είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το Association for Coaching

Το HIC δεσμεύεται στην διατήρηση και προώθηση του κάλλιστου στο επάγγελμα του coaching. Σαν συνέπεια αναμένει από όλα τα μέλη του, είτε είναι Coaches είτε Coaching Supervisors, να τηρούν τα βασικά στοιχεία των ηθικών, αρμόδιων και αποτελεσματικών πρακτικών όπως αναφέρονται στον Κώδικα Ηθικής και καλής πρακτικής. Παρακαλώ σημειώστε: «πελάτης» αναφέρεται σε όποιον λαμβάνει υπηρεσίες coaching από εσάς.

Προετοιμασία για εργασία

 1. Θα έχετε όλα τα προσόντα, ικανότητες και εμπειρία τα οποία θα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του πελάτη σας. Αν όχι, τότε θα πρέπει να παραπέμψετε τον πελάτη σας σε εκείνους που μπορούν όπως περισσότερο έμπειρους Coaches, Coaching Supervisors, Συμβούλους, Ψυχοθεραπευτές ή άλλους που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 2. Θα πρέπει να είστε αρκετά υγιής για να ασκείτε το επάγγελμά σας. Αν όχι θα πρέπει να σταματήσετε μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία σας και θα πρέπει στους πελάτες σας να προτείνετε μια εναλλακτική υποστήριξη.
 3. Θα έχετε ασφαλιστική επαγγελματική κάλυψη αρκετή για να καλύψει την προετοιμασία σας για την άσκηση του επαγγέλματός σας (όταν υπάρξει νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα).

Διατηρώντας την καλή πρακτική

 1. θα πρέπει πάντα να λειτουργείτε και να συμπεριφέρεστε με τρόπο, ο οποίος θα δίνει σεβασμό στους ανθρώπους και τις εταιρίες και θα αυξάνει και βελτιώνει την φήμη του Coaching. Κάθε παρατηρήσεις, δηλώσεις που θα κάνετε για το Coaching θα πρέπει να είναι ειλικρινείς και να αντανακλούν την τρέχουσα γνώση και κατανόησή σας.
 2. Θα είστε ευαίσθητος –η σε θέματα που αφορούν την κουλτούρα, την θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τη φυλή και άλλες πτυχές διαφορετικότητας.
 3. Θα ελέγχετε την ποιότητα της εργασίας σας μέσω ανατροφοδότησης ή και ερωτηματολογίων αξιολόγησης τόσο από τους πελάτες σας όσο και από άλλους κατάλληλους επαγγελματίες.
 4. Θα συμπληρώνετε κάθε χρόνο τουλάχιστον 30 ώρες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (continuing professional development – CPD) τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική. Για τους Coaching Supervisors, θα υπάρχουν επιπλέον 10 ώρες για Coaching Supervision. κάθε χρόνο. Αυτή είναι προϋπόθεση για την διατήρηση του μέλους στον Αssociation for Coaching καθώς και πιστοποίηση του Coach και του Coaching Supervisor.
 5. Τόσο οι coaches όσο και οι coaching supervisors θα πρέπει τακτικά να αναφέρουν την εξέλιξη της πρακτικής και της βελτίωσής τους σε ένα κατάλληλα έμπειρο και με τα απαραίτητα προσόντα Coaching Supervisor.
 6. Ένας πελάτης μπορεί να χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και δεν είστε σε θέση να τα παρέχετε. Αν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να στείλετε τον πελάτη σε γιατρό, σύμβουλο, ψυχοθεραπευτή ή σε άλλον ειδικό.
 7. Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι εναρμονισμένα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου,  ο οποίος είναι σύμφωνος με τον ΑC αλλά και να έχουν την ηθική και επαγγελματική δέσμευση ότι δεν ακολουθούν αρχές προσηλυτισμού, ένταξης αμέσως ή εμμέσως σε συστήματα αιρετικά, μυστικιστικά,  καθοδήγησης, πλύσης εγκεφάλου, μαντείας κάθε φύσης και ότι άλλο.

Οι αναπτυγμένες / εκπαιδευμένες ικανότητες του Coach

Το πλαίσιο των Competencies (εκπαιδευμένων ικανοτήτων) του HIC βάση του AC

Σύμφωνα με το HIC και το Association for Coaching, όλοι οι επαγγελματίες Coaches θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη γνώση (εκπαίδευση), εμπειρία και ικανότητες. Σε ότι αφορά στις εκπαιδευμένες ικανότητες – δεξιότητες(competences), οι Coaches θα πρέπει να :

 1. Είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις ηθικές, νομικές και επαγγελματικές αρχές του Coaching
 2. Καθορίζουν την coaching συμφωνία και τα αποτελέσματα της
 3. Δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη
 4. Αυτό-αναπτύσσονται και να εξελίσσουν την coaching παρουσία τους
 5. Επικοινωνούν αποτελεσματικά
 6. Αναπτύσσουν γνώση, αντίληψη και αυτό-γνωσία (για τον πελάτη)
 7. Σχεδιάζουν στρατηγικές και ενέργειες
 8. Διατηρούν ρυθμούς προόδου και αξιολόγησης
 9. Εξελίσσονται συνεχώς επαγγελματικά στους τομείς του Coaching

 

Επιπλέον ικανότητες (competencies) για τους Executive Coaches

 1. Εργάζονται σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο του κάθε οργανισμού ή και εταιρίας (δεδομένου, ότι αυτό το πλαίσιο δεν είναι σε σύγκρουση με το δικό τους ηθικό πλαίσιο)
 2. Κατανοούν θέματα ηγεσίας
 3. Συνεργάζονται ουσιαστικά με την εταιρία / οργανισμό.

Με την αίτηση μέλους, κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται ρητά τον κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής.

Σε περίπτωση καταγραφής, ότι ο παραπάνω κώδικας δεν τηρείται είτε υπό μορφή διαπίστωσης είτε υπό μορφή καταγγελίας, το μέλος που έχει παραβιάσει τον κώδικα θα κληθεί για διευκρινίσεις προς τον Πρόεδρο και δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που εκείνος θα ορίζει κάθε φορά. Εφόσον δεν μπορέσει να υποστηρίξει το αντίθετο τότε θα διαγράφεται χωρίς επιστροφή της ετήσιας συνδρομής του.