Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε