Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του www.hellenicinstituteofcoaching.com    (εφεξής για συντομία ιστοσελίδα του H.I.C.) καλείστε να μελετήσετε τους όρους χρήσης που διέπουν τη διαδικτυακή μας σελίδα καθώς και τους όρους που διέπουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»), που τέθηκε σε ισχύ από 25-5-2018 και την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

 

Προοίμιο:

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Coaching (Hellenic Institute of Coaching – H.I.C.), με motto του «Δέσμευση στην Αυθεντικότητα», αποτελεί μέρος του σχεδίου υλοποίησης του οράματος του Ιδρυτή του για την προώθηση του Coaching στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής coaching, την προσφορά ενός ευρέως πεδίου θεσμικής οργάνωσης, στήριξης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες coaches και την ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού σε θέματα που αφορούν το αυθεντικό coaching. Ως εταιρεία γνωρίζουμε καλά, ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις πληροφορίες του αποτελεί στις μέρες μας ανάγκη και ευκολία, όμως ακριβώς λόγω του τεράστιου αριθμού των πληροφοριών, που προσφέρει στο μέσο χρήστη κρύβει μέσα του το χάος και ως εκ τούτου κινδύνους ή και κάποιες φορές την παραπλάνηση. Για το λόγο αυτό, σας ζητάμε να επιδεικνύετε μεγάλη προσοχή, όταν προβαίνετε στην ανάγνωση άρθρων ή άλλων αναρτήσεων που θα εντοπίσετε και που ενδεχόμενα να περιέχουν εξειδικευμένη ορολογία, γνωστή μεν στους επαγγελματίες coaches αφού το coaching δανείζεται μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία από ένα πλήθος άλλων επιστημών, όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, ψυχιατρική, επικοινωνιολογία, άγνωστη δε στο ευρύ κοινό.

Η επίσκεψη, ανάγνωση του αναρτημένου υλικού και χρήση του www.hellenicinstituteofcoaching.com προϋπόθεση έχουν την απόλυτη κατανόηση και αποδοχή όλων των παρακάτω όρων:

 

Όροι Χρήσης

Το H.I.C. και η ιστοσελίδα του  σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγο-ψυχίατρο), ούτε αντικαθιστούν τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ γιατρού και ασθενή. Στην ίδια κατεύθυνση δεν προσφέρουν λύσεις ούτε παρέχουν συμβουλευτική σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής των μελών ή τρίτων χρηστών/επισκεπτών. Τα κείμενα, βίντεο, e-books, webinars και εν γένει υλικό που προβάλλονται και/ή διατίθενται στην ιστοσελίδα του HIC, αφορούν κυρίως θέματα σχετικά με: α) τον τρόπο άσκησης του λειτουργήματος του επαγγελματία coach μέσα στα πλαίσια της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας και του Κώδικα Δεοντολογίας του HIC και του Association for Coaching (AC), β) την ενημέρωσή του, γ) τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του και εμπλουτισμού των εργαλείων του, δ) την προβολή του έργου του, ε) τη διαφώτιση της κοινής γνώμης υπό την αιγίδα ενός φορέα που είναι αυτό που δηλώνει.

Αν δεν είστε επαγγελματίας Coach, το H.I.C. και η ιστοσελίδα του σας συνιστούν σε περίπτωση δυσκολιών, που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας να προσφύγετε στη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας.

Τα ενυπόγραφα κείμενα και άρθρα, προέρχονται από επαγγελματίες coaches, κάποιοι από αυτούς ασκούν παράλληλα το επάγγελμα του ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, πρόκειται για επιστήμονες με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι πρωτότυπα. Η ευθύνη του περιεχομένου των κειμένων, αφορά τους ίδιους τους συγγραφείς, όπως και τις πηγές τους και σκοπό έχουν την ενημέρωση των επαγγελματιών coaches σε θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος και μόνον και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν για τους τρίτους μη coaches κείμενα με διαγνωστικό περιεχόμενο ούτε στοχεύουν να προσφέρουν λύσεις ή προτάσεις θεραπείας στο ευρύ κοινό για την αντιμετώπιση δυσκολιών που ενδεχόμενα βιώνουν.

Το H.I.C. για την προώθηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού του σκοπού ενδέχεται να προβάλει κείμενα αρθρογραφίας από ξένες ιστοσελίδες με ψυχολογικό περιεχόμενο ή και άλλο περιεχόμενο σχετικό με το επαγγελματικό coaching. Τέτοια κείμενα μεταφράζονται είτε από Έλληνες ψυχολόγους ή coaches είτε από συνεργάτη επαγγελματία μεταφραστή πάντα όμως με την εποπτεία και έγκριση από Έλληνες ψυχολόγους ή coaches, και αναγράφεται πάντα η πηγή προέλευσης.

 

Προϋποθέσεις χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.hellenicinstituteofcoaching.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των κειμένων, των σχεδίων, των απεικονίσεων, των video, των ήχων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο www.hellenicinstituteofcoaching.com.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.hellenicinstituteofcoaching.com. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης μέλος ή μη παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του www.hellenicinstituteofcoaching.com των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.hellenicinstituteofcoaching.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Ανήλικοι χρήστες

Επισκέπτες/χρήστες του www.hellenicinstituteofcoaching.com που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα προς την ιστοσελίδα μας, τότε θα διαγράφονται όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του H.I.C., περιλαμβανομένου του λογοτύπου και του σήματος, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του H.I.C. και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το H.I.C. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση κατά την κρίση του H.I.C. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου του H.I.C.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του H.I.C. αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης – μέλος ή μη είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης – μέλος ή μη. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κ.λπ, ο διαδικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους ή μη. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης, μέλος ή μη της ιστοσελίδας εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία του δικτυακού μας τόπου ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημίας τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του διαδικτυακού μας τόπου και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου και σε βάρος του διαδικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης-μέλος ή μη του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμά μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password) αν ο χρήστης-μέλος ή μη παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραμμένους όρους.

 

Περιορισμός ευθύνης του H.I.C.

Το H.I.C. επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της ιστοσελίδας του, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Το H.I.C. δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του H.I.C. παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του H.I.C. για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας από τη χρήση αυτής στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ομοίως, το H.I.C. δεν εγγυάται, ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το H.I.C. δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών τυχόν προκύψουν ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το H.I.C. είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα.

H ιστοσελίδα του H.I.C. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων/ιστοσελίδων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η ιστοσελίδα του H.I.C. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του H.I.C., εάν επιθυμείτε, έχετε την επιλογή να γίνετε συνδρομητές του, ώστε να λαμβάνετε κατά περιόδους πληροφοριακά/προωθητικά ενημερωτικά δελτία (Newsletters), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αυτά τα e-mails δεν θα περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε και να συμπεριληφθείτε στη λίστα των συνδρομητών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) του H.I.C. μέσω e-mail, χρειάζεται η συγκατάθεσή σας, δηλώνοντας μόνο τη διεύθυνση του e-mail σας.

Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραλαβής του Newsletter, οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε e-mail που λαμβάνετε. Εντός δυο εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Η διεύθυνση του e-mail σας, θα παραμείνει στη λίστα του H.I.C. για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει να αποστέλλει πληροφοριακά/προωθητικά ενημερωτικά δελτία (Newsletters) ή μέχρι να απεγγραφείτε από μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με e-mail,  στο grammateiahic@gmail.com , ώστε να πραγματοποιηθεί η διαγραφή από τον αρμόδιο του H.I.C.

Σχόλια – Αναρτήσεις χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων η ιστοσελίδα του H.I.C. έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα («GDPR»)

Η ιστοσελίδα του H.I.C. τηρεί και εφαρμόζει το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («General Data Protection Regulation» ή «GDPR»), την εθνική και διεθνή νομοθεσία για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών/χρηστών.

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του H.I.C., συλλέγεται η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών και καταγράφεται μόνο κατά την καταχώρηση παραγγελιών. Μόνο η απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται τη συλλογή άλλου προσωπικού δεδομένου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες, τις οποίες μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει με τρόπο που δεν ανάγεται σε απλή επισκεψιμότητα. Αντίστοιχα, για όσους επιζητούν ή διερευνούν συνεργασία με το H.I.C., ως αναγκαίες κρίνονται εκείνες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, που επιτρέπουν την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του H.I.C. γίνεται κατά την εγγραφή στη λίστα συνδρομητών, κατά την υποβολή της αίτησης ή ανανέωσης εγγραφής τους ως μέλη, κατά την εγγραφή ή δήλωση συμμετοχής τους σε υπηρεσίες ή προϊόντας του Ινστιτούτου και κατά την υποβολή ερωτημάτων τους.

Εκτείνονται κατά κύριο λόγο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο ονοματεπώνυμο, στο τηλέφωνο επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

Μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή αυτών, ανά πάσα στιγμή, δηλώνοντάς το αίτημά σας στο e-mail της γραμματείας του H.I.C. grammateiahic@gmail.com.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μελών και μη σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν παραδίδεται σε τρίτους.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μελών χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών και την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού του HIC, όπως είναι ενδεικτικά η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων ή δραστηριοτήτων, για αποστολή ενημερωτικού υλικού, δημοσίευση εκδηλώσεων του HIC καθώς και για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το H.I.C.

Περαιτέρω, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή κατόπιν αιτήματος εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών.

Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν μετά τη ρητή συγκατάθεση αυτού που τα παρείχε. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του Νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα τηρεί ένα μέλος ή χρήστης της ιστοσελίδας του H.I.C. προσωπικό λογαριασμό σε αυτόν, είναι αυτονόητη η τήρηση και των προσωπικών δεδομένων του. Αντίστοιχα, για όσο χρονικό διάστημα συγκαταλέγεται στους συνεργάτες/τοπικούς εκπροσώπους του H.I.C. τηρούνται και τα δεδομένα του.

Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους, συνεργάτες του H.I.C., οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση του έργου του Ινστιτούτου (ενδεικτικά τεχνική υποστήριξη, λογιστήριο, νομικός σύμβουλος, εθελοντές, διοικητικό συμβούλιο).

Τα δεδομένα των μελών ή και συνεργατών, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, το H.I.C. διατηρεί εκπαιδευτικές ή άλλες επαγγελματικές συνεργασίες για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς το H.I.C. και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση το H.I.C. λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα  δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Πέραν των ανωτέρω, ποτέ δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό μας επιβληθεί από το Νόμο ή τις Αρχές.

Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

Σε περίπτωση, κατά την οποία περιέλθουν στο πλαίσιο συνεργασίας στην κατοχή μας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, την ευθύνη για την εξασφάλιση της συγκατάθεσής σας φέρει ο τρίτος υπεύθυνος. Σταθερή επιδίωξη του H.I.C. είναι η διαπίστωση και ο έλεγχος ότι η επεξεργασία των δεδομένων έχει γίνει με το νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το H.I.C. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του και των χρηστών της ιστοσελίδας του από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία, όπως προαναφέρεται.

Η ιστοσελίδα του H.I.C. δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθόσον όλες οι ενέργειες πληρωμής υλοποιούνται μέσω του εκάστοτε τραπεζικού οργανισμού ή φορέα (όπως PayPal). Όλες οι πληρωμές είναι κρυπτογραφημένες και πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης 128-bit SSL.

Στη μη πιθανή περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, το H.I.C. θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης Έχετε πάντα δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή ή είναι λαθεμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το μέλος, χρήστη ή συνεργάτη, με την  αποστολή σχετικής επιστολής ή email grammateiahic@gmail.com  με θέμα GDPR – H.I.C. στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για το HIC διοικητικό κόστος, οπότε το μέλος, χρήστης ή συνεργάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης» Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).
Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο grammateiahic@gmail.com  με θέμα GDPR – H.I.C. προσθέτοντας το όνομα και το επίθετο σας. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στo H.I.C., που είναι και ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν περιεχόμενο δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή. Χρησιμοποιώντας το website αποδέχεστε την πολιτική αυτή και δεσμεύεστε από τους όρους της.

Τι γίνεται σε περίπτωση, κατά την οποία επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε;

Σε αυτή την περίπτωση δε θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα του H.I.C. περιλαμβάνει συνδέσεις (links) προς άλλους ιστότοπους/ιστοσελίδες (websites) που δεν ελέγχονται από το HIC αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται  η ιστοσελίδα του HIC για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστότοπων/ιστοσελίδων (websites).

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του H.I.C. συλλέγεται για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών και καταγράφεται μόνο κατά την καταχώρηση παραγγελιών.

Cookies  

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων, που αποστέλλεται στον browser του χρήστη από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του αλλά καθιστούν ευκολότερη την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η ιστοσελίδα του H.I.C. χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες και οι περισσότεροι browsers δέχονται τα cookies αυτόματα, δίνεται όμως η δυνατότητα στο χρήστη με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser να τα αποκλείσει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των περισσότερων υπηρεσιών της ιστοσελίδας του H.I.C. και χωρίς cookies.

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου

Η χρήση της ιστοσελίδας του H.I.C. αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και των προαναφερόμενων Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του H.I.C. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του H.I.C. και του επισκέπτη/χρήστη μέλους ή μη της ιστοσελίδας του H.I.C. και των υπηρεσιών του και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.