Το Ελληνικό Ινστιτούτο Coaching (H.I.C. – Hellenic Institute of Coaching) δηλώνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, δεσμευμένο στην αυθεντικότητα και συστήνει στο κοινό (επιχειρήσεις και μεμονωμένους πολίτες) το αυθεντικό coaching και μόνο.

Τι σημαίνει όμως αυθεντικό Coaching και αυθεντικός Coach;

Πριν δούμε τις έννοιες, ας δούμε αρχικά τι σημαίνει η λέξη αυθεντικός/ή, ακολουθώντας τον ορισμό του Αριστοτέλη: «αρχή πάντων, ορισμός εστίν».

Αυθεντικός λοιπόν σημαίνει: αληθινός, γνήσιος, πραγματικός, πρωτότυπος. Είναι μια λέξη που έχει βάθος, νόημα και ουσία για κάθε έναν που τη χρησιμοποιεί συνειδητά και υπεύθυνα και όχι επιφανειακά και για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι ένας τρόπος σκέψης, εργασίας, συνεργασίας, ύπαρξης, ο οποίος εάν και εφόσον έχει κατακτηθεί παραμένει αδιαπραγμάτευτος σε όποιες συνθήκες, εξ ου και είναι σπάνιος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αυθεντικό Coaching είναι η παροχή υπηρεσιών Coaching, όπως αυτές περιγράφονται από την σχετικά μικρή διεθνή βιβλιογραφία (λόγω και του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος που υπάρχει) αλλά και από αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς. Έχει την δική του οντότητα, λειτουργία, στόχους και αποτελέσματα και ενώ δανείζεται εργαλεία και μεθόδους από άλλες επιστήμες, ποτέ δεν παραβιάζει τα όριά τους, ούτε ξεπερνά τα δικά του. Γνωρίζει τι και πως το χρησιμοποιεί χωρίς να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, ούτε λειτουργεί υποκατάστατα στις όποιες καταστάσεις ή ανάγκες.

Από την άλλη, ο αυθεντικός Coach είναι εκείνος που είναι απόλυτα εναρμονισμένος, όχι λόγω πίεσης αλλά με την ελεύθερη βούλησή του, με το ασφαλές, δοκιμασμένο, επαγγελματικό και επιστημονικό πλαίσιο που ορίζεται από τους διεθνείς ή/και εθνικούς οργανισμούς για το Coaching. Επιπλέον ενώ έχει κάθε ελευθερία για χρήση  της δημιουργικής του σκέψης στην υπηρεσία του πελάτη του, γνωρίζει και σέβεται απόλυτα τα όρια της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και των άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Ο αυθεντικός Coach, εφόσον έχει εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο coaching πρόγραμμα, έχει εργαστεί για να κατακτήσει υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, η οποία πάντα συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη και όχι με την μετριότητα, δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό για «πάσα νόσο και πάσα μαλακία» (κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο) και δεν υπόσχεται οτιδήποτε που δεν είναι στον έλεγχο του. Δεν χρησιμοποιεί ανορθόδοξες μεθόδους υποστήριξης του πελάτη (μαντείες, αμφίβολες μυστηριακές και επιστημονικές προσεγγίσεις, συμπαντικά πιστεύω κτλ), δεν παραβιάζει τον ψυχο-νοητικό κόσμο του πελάτη του, δεν καθοδηγεί, δεν συμβουλεύει, δεν παρεμβαίνει στις αρχές-αξίες και πιστεύω του πελάτη του και δεν παρουσιάζει προσωπικές υπαρξιακές πεποιθήσεις, ως την μόνη και απόλυτη αλήθεια.

Αντιθέτως, ακούει, συνεργάζεται και εργάζεται για την υποστήριξη του πελάτη του, προβληματιζόμενος συνεχώς για το τι μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο για τα ζητούμενά του. Γνωρίζει, ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε θέματα υγείας, πνευματικότητας και προσωπικότητας, παρά μόνο υποστηρικτική και υπό προϋποθέσεις (αν και εφόσον), γνωρίζοντας, ότι τελικά υπηρετεί τον άνθρωπο, με εσωτερική συνεχή δέσμευση τόσο στην αυτό-εξέλιξη και αυτό-βελτίωση, όσο και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του πελάτη του.

Συνεχίζει να εξελίσσεται και να συνεργάζεται βρισκόμενος σε μόνιμη εποπτεία, τόσο για την πιστοποίηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας της εργασίας του ως Coach, όσο και της παρακολούθησης της προσωπικής του εξέλιξης. Άλλωστε, Coach που δεν εξελίσσεται, δεν είναι Coach!

Η επιτυχής ολοκλήρωση, πιστοποιημένων σπουδών και μόνο, δεν αρκεί για να είναι κάποιος αυθεντικός επαγγελματίας Coach. Εργάζεται και παράλληλα πιστοποιείται, από ανεξάρτητους διεθνείς ή και εθνικούς φορείς, όχι για να φέρει τίτλους ανούσιους ή επίδειξης, αλλά για να βεβαιώνει πρώτα τον εαυτό του, ότι κινείται στην ορθή πορεία του αυθεντικού coaching και στην συνέχεια να βεβαιώνει τους πελάτες του, αντικειμενικά και ανεξάρτητα, ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των όποιων αυθαίρετα χρησιμοποιούν τον τίτλο του Επαγγελματία Coach.

Ο αυθεντικός Coach είναι και παραμένει ενεργό μέλος, σε εθνικούς ή και διεθνείς οργανισμούς, όχι για να υπακούει στις εντολές τους, όπως κάποιοι ίσως φαντασιώνονται, ούτε για να συμμετέχει σε ένα κλειστό κύκλωμα με αμφίβολες διεργασίες, ή σε ένα ελιτίστικο περιβάλλον, αλλά για να συνεργάζεται, επιμορφώνεται, δικτυώνεται, διεκδικεί δημιουργικά και αποτελεσματικά. Για να προστατεύει, να διαμορφώνει, και εκείνος με την σειρά του, ενεργά το επάγγελμα του Coach, που λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου κακοποιείται βάναυσα από επιτήδειους, ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Ο αυθεντικός Coach, τα μέλη του Ινστιτούτου μας και όλοι όσοι είναι δεσμευμένοι στο αυθεντικό coaching δεν σημαίνει, ότι λειτουργούν ως ρομπότ. Το αντίθετο. Όλοι οι αυθεντικοί Coaches έχουν κάθε δικαίωμα και υποχρέωση (στον εαυτό τους αρχικά και στον πελάτη τους στην συνέχεια) στην ανάπτυξη, έκφραση και εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, μέσα από τις γνώσεις, εμπειρίες και τα χαρίσματά τους, αλλά όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ακολουθούν τον ίδιο κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, ενώ μοιράζονται το ίδιο αξιακό πλαίσιο για την υπηρεσία στον άνθρωπο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Coaching ιδρύθηκε με ένα βασικό όραμα: να εργαστεί για το αυθεντικό και μόνο coaching,  με αυθεντικούς Coaches. To αυθεντικό coaching είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο αποτελεσματικά και για τον οποίο δημιουργήθηκε. Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching, το αυθεντικό ισοδυναμεί με το μοναδικό και ανεπανάληπτο!

 

Δρ. Γιώργος Καραθάνος
Managing Director – The I3C’s Center,
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching
Master Executive Coach – AC (accredited)
SupervisorAC accredited